Despre noi

 

Aflati informatii despre Odobesti, despre istoria tinutului precum si cum a fost infiintata Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti

înapoi la Informaţii

Podgoria Odobeşti este una din cele mai vechi şi vestite podgorii din ţară.
Ocupând zona colinară paralelă cu Munţii Vrancei, podgoria, ce include şi oraşul Odobeşti, este situată între dealurile înalte şi câmpie, la adăpostul celei mai înalte măguri, Măgura Odobeştilor (996 m) cu renumitele plaiuri Sarba, Vărsătura, Pădureni şi Scânteia, fiind mărginită de râul Milcov şi Putna.
Oraşul Odobeşti este aşezat în partea central-estică a tării, fiind delimitat de paralela 45°46” latitudine nordică şi meridianul 27°40”  longitudine estică.
Teritoriul oraşului ocupă o poziţie marginală în Câmpia Română, având o altitudine medie de 150 m.
La sud de Odobeşti curge râul Milcov.
Oraşul Odobeşti face parte din ţara Vrancei, straveche vatra de civilizatie romaneasca ce constituie un punct de legatura intre cele trei provincii istorice, Moldova, Tara Romaneasca si Transilvania.

Istoricul statiunii Odobesti

Refacerea viticulturii româneşti după atacul filoxerei, cât şi necesitatea îndrumării competente în una din marile podgorii ale ţării, a impus, la mijlocul deceniului al patrulea, înfiinţarea Staţiunii Experimentale Viticole Odobeşti.
Primele demersuri făcute către Ministerul Agriculturii s-au succedat din anul 1935. Intr-o scrisoare a primarului oraşului Odobeşti (1935) adresata Direcţiei viticulturii din subordinea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor in care se mentioneaza că: „… pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei staţiuni viticole punem la dispoziţie un spaţiu din localul gimnaziului…”.
Urmare acestei scrisori  au fost alocate de către Ministerul Agriculturii fonduri în valoare de 300000 lei: „… pentru a fi întrebuinţaţi la procurarea aparaturii necesare înzestrării staţiunii ce va avea să ia fiinţă în anul următor…”.
Datarea înfiinţării staţiunii este confirmată in Decizia nr.144401/1936 a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor prin care „…se aprobă de la buget pentru înzestrarea staţiunii oenologice, un fond de 130 865 lei…”
Subliniem meritul distinsului Prof. I.C. Teodorescu,...a cărui iniţiativă de a înfiinţa, pe aceste plaiuri, o statiune de profil impune respect şi recunoştinţă prin realizările obţinute azi de viticultura vrânceană care pune bazele” Staţiunii Experimentale Odobeşti în luna septembrie 1936.
Subordonata până la 4 mai 1938 Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, Staţiunea Odobeşti trece de la această dată la Institutul de Cercetări Agronomice al României, ca urmare a Ordinului nr. 246/04 mai 1938, emis de minister.
Prin actul de vânzare-cumpărare nr. 11448/08 august 1939, Institutul de Cercetări Agricole din România cumpără de la proprietarul Brăiescu Paulina din Bucureşti „…suprafaţa de 5,1205 ha vie la Odobeşti, pentru a servi staţiunii experimentale recent înfiinţată…”
Incepand din anul 1949 se creează baza tehnico-materială a sectorului de biologie şi ameliorare, alcătuită dintr-o colecţie ampelografică si se infiinteaza  primele plantaţii clonale cu o suprafaţă de 9 ha.
In perioada 1970-1980 statiunea a parcurs etapa cu cele mai insemnate realizari. S-a imbunatatit dotarea laboratoarelor si incadrarea cu personal de cercetare. Sunt luate in cercetare domenii noi de cercetare in genetica si microbiologia vinului. Sunt aprofundate cercetarile de ameliorare, fiziologie, agrochimie, tehnologie, protectie fitosanitara si vinificatie.
După anul 1990, staţiunea intră într-un proces de reformă, compresie teritorială şi reorganizare tehnico ştiinţifică astfel încât dupa anul 2000 institutia se reorganizeaza pe baze noi, moderne, privind activitatea de cercetare.
Parte componenta a cercetarii viticole romanesti, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Odobesti este institutie publica cu finantare extrabugetara si personalitate juridica ce-si desfasoara activitatea in baza Legii nr.290/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr.1180/2002 privind aprobarea Statutului Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu- Sisesti”.
Statiunea functioneaza in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu Sisesti” – forul stiintific national in domeniul agriculturii, medicinei veterinare, industriei alimentare, silviculturii si protectiei mediului si in directa coordonare a Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugareasca.