Skip to content Skip to footer
Str. Ştefan cel Mare, nr. 61, Odobești

Lista persoanelor din conducere

DIRECTOR  – Drd. ing. Toader Cătălin-Mircea
SECRETAR ŞTIINŢIFIC  – Dr. ing. Puşcalău Marioara

CONTABIL ŞEF – Ec. Rădulescu Laurenţiu Emilian

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C-D.V.V.Odobeşti

Drd. ing. Toader Cătălin-Mircea – președinte al C.A al S.C.D.V.V. Odobești

Dr. ing. Pușcalău Marioara – membru al C.A. al S.C.D.V.V. Odobești

Ec. Rădulescu Laurențiu Emilian — membru al C.A. al S.C.D.V.V. Odobești

Ing. lancu Cătălin – membru reprezentant M.A.D.R. București

Prof. asoc. dr. ing. Bogoescu Marian – membru reprezentant al A.S.A.S. București

Componenţa Consiliului de Administraţie al SCDVV. Odobeşti este aprobată de ASAS. Bucureşti prin:

  • Decizia nr. 273/17.05.2022;
  • Decizia nr.12/09.01.2023
  • Decizia nr. 430/ 30.05.2024.

Agenda conducerii conform Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)

© 2024. Toate drepturile sunt rezervate.

Web design realizat de INCredibleIT.ro