Lista persoanelor din conducere

Director – Ing. TOADER CĂTĂLIN MIRCEA
Secretar știintific – Dr. ing. PUȘCALĂU Marioara
Contabil Șef – Ec. RĂDULESCU Laurențiu Emilian

Agenda conducerii conform Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)