Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice finanțate total sau parțial prin bugetul instituției

Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice coordonate de secretarul general/ministrul instituției

Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice aflate în subordinea instituției