Colectivul de cercetare

Nume, prenumeGradul ştiinţificDomeniul de activitateDate contact
Toader Cătălin Mircea– CSGenetică și ameliorare viticolătoadercatalin75@gmail.com
Puşcalău Marioara

Cercetator științific

gradul III

Agrotehnică viticolămioara_bosoi@yahoo.com
Bosoi IonicaCercetator științificVinificațieoana_boss2002@yahoo. com
Dîrloman Camelia AlinaAsistent cercetareMaterial săditorc.dirloman@yahoo.com