SOLUTII BIOLOGICE DE COMBATERE A BACTERIOZELOR PATOGENE LA PLANTELE HORTI-VITICOLE

Acronimul: BIOVIT

Rezumatul proiectului

Bacteriile fitopatogene reprezinta un pericol permanent pentru sanatatea plantelor producand boli care duc la diminuari importante ale productiei in culturile horti-viticole.
Combaterea biologica a agentilor patogeni se poate realiza prin: preimunizarea cu suse avirulente sau slab virulente si antagonismul microbian.
Lupta biologica a fost definita de Organizatia Internationala de Lupta Biologica (OILB), ca o metoda de lupta cu organismele daunatoare culturilor agricole si silvice cu ajutorul altor organisme vii sau cu produse ale activitatii lor metabolice.
In prezent se folosesc putine produse destinate luptei biologice cu fitopatogeni, deoarece majoritatea metodelor de combatere biologica a patogenilor sunt inca in faza de cercetare.
Aceste metode, datorita avantajelor mari pe care le prezinta si anume: lipsa de toxicitate fata de animale si oameni, fitotoxicitate redusa si caracter nepoluant, urmeaza ca in viitor sa ocupe un loc mai important in combaterea bolilor plantelor (Severin V., 2006).
Cercetarile vor fi realizate pe sisteme in vitro si ex vitro specifice domeniului biotehnologiilor moderne.
Complexitatea proiectului va consta in participarea specialistilor din mai multe domenii: biotehnologie, horticultura, protectia plantelor.

Obiectivele generale si rezultatele estimate a fi obtinute

1. obtinerea agentilor biologici cu actiune de combatere a bacteriozelor la culturile horti-viticole;
2. optimizarea multicriteriala a tehnologiei de obtinere a bioproduselor
3. stabilirea tehnologiilor de aplicare a bioproduselor ;
4. stabilirea masurilor profilactice pentru reducerea incidentei bacteriozelor patogene la plante hoti-viticole;

Institutia coordonatoare

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ODOBEŞTI

Componenta consortiului

Consortiul constituit in vederea realizarii proiectului va realiza o retea in domeniu stiintifico-tehnic de combatere a bacteriozelor.
 

Reteaua de cercetare va fi constituita dintr-un numar de cinci  parteneri (CO + P1+P2+P3+P4).

 • CO – STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ODOBEŞTI – COORDONATOR;
 • P1 – INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE CHIMICO- FARMACEUTICA BUCURESTI– PARTENER 1
 • P2 – CENTRUL DE BIOCHIMIE APLICATA SI BIOTEHNOLOGIE  BUCURESTI – PARTENER 2
 • P3 – S.C. COMPRESERV S.R.L. BUCURESTI – PARTENER 3
 • P4- STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE BUJORU – PARTENER 4

Autoritatea contractanta

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP

Durata proiectului: 37 luni (15.09.2007 – 15.10.2010)

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

SCDVV Odobesti (CO) –  Monitorizarea fenomenului de declin biologic produs de bacteria Agrobacterium     tumefaciens la vita de vie;
– Identificarea facto-rior de risc ecotehnologici si biologici;
                        – Testarea biopre-paratelor in vederea protejarii la vita de vie;
                        – Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului;
                        – Schimburi de buna practica;
– Dezvoltarea si optimizarea tehnologiei de obtinere a produselor biologic active la nivel micropilot;
                        – Realizarea de experimentari privind stabilirea variantelor optime de combatere a declinului produs de cancerul bacterian la vita de vie;
                        – Solutii tehnice de stopare a declinului biologic produs de cancerul bacterian la vita de vie;
                        – Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor;
                        – Elaborarea si realizarea materialului de prezentare si promovare a biopreparatelor;

INCDCF-ICCF (P1) – Selectionarea tulpinilor microbiene cu activitate antagonica asupra bacteriilor patogene din genurile: Agrobacterium, Erwinia, Xanthomonas si Pseudomonas;
                        – Obtinerea de produse biologic active;
                        –  Modelarea bioprocesului de obtinere a produselor biologic active;
                        – Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale / internationale, targuri nationale / internationale);
                        – Stabilirea liniei tehnologice de obtinere a bioproduselor la nivel pilot;
                        – Realizarea a minimum 3 sarje pilot reproductibile;
                        – Reproducerea performantelor tehnologiei propuse in etapa pilot;
                        –Obtinerea de biopreparate la scara semiindustriala in vederea testarii la plantele horti-viticole;
                        – Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor;
CBAB-BIOTEHNOL (P2) – Studiul metodelor de obtinere a agentilor biologici cu actiune de combatere a bacteriozelor la culturile horti-viticole;
                        – Selectionarea tulpinilor microbiene cu activitate antagonica asupra bacteriilor patogene din genurile: Agrobacterium, Erwinia, Xanthomonas si Pseudomonas;
                        – Obtinerea de produse biologic active;
                        – Testarea in vitro a actiunii biopreparatelor asupra dezvoltarii coloniilor bacteriilor fitopatogene (Pseudomonas, Xanthomonas si Erwinia);
                        – Testarea prelimi-nara in vitro a biopreparatelor pentru combaterea bacteriilor patogene (Pseudomonas, Xanthomonas si Erwinia) in primele stadii de vegetatie la tomate si vinete;
                        – Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului;
                        – Schimburi de buna practica;
                        – Modelarea bioprocesului de obtinere a produselor biologic active;\
                        – Teste preliminare privind actiunea biomasei microbiene la nivel de laborator;
                        – Realizarea a minimum 3 sarje pilot reproductibile;
                        – Studii analitice;
                        – Studiu privind caracterizarea solului din dispozitivul experimental;
                        – Stabilirea modului de aplicare a biopreparatelor;
                        – Verificarea reproductibilitatii tehnologiei de obtinere a biopreparatelor;
                        – Verificarea reproductibilitatii tehnologiei de obtinere a biopreparatelor;
– Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale / internationale;
                        – Elaborarea si realizarea materialului de prezentare si promovare a biopreparatelor;

COMPRESERV SRL (P3) – Studiul metodelor de obtinere a agentilor biologici cu actiune de combatere a bacteriozelor la culturile de tomate si vinete;
                        – Testarea biopreparatelor in vederea protejarii la tomate si vinete;
                        – Modelarea bioprocesului de obtinere a produselor biologic active;
                        – Teste preliminare privind actiunea biomasei microbiene la nivel de laborator;
                        – Schimburi de buna practica;
                        – Analiza si pregatirea solului din campul experimental in vederea infiintarii culturilor demonstrative pentru testarea eficacitatii biopre-paratelor asupra bacteriilor patoge-ne, la plante de tomate si vinete;
                        – Prelevare probe sol in vederea efectuarii analizelor fizico-chimice si biologice ale solului;
                        – Pregatirea terenului din campul experimental in vederea infiintarii culturilor de tomate si vinete;
                        – Pregatirea terenului din campul experimental in vederea infiintarii culturilor de tomate si vinete;
                        – Amplasarea dispozitivului experimental;
                        – Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor;

SCDVV Bujoru (P4)  –  Monitorizarea fenomenului de declin biologic produs de bacteria Agrobacterium tumefaciens la vita de vie;
–       Identificarea facto-rior de risc ecotehnologici si biologici;

 1. Testarea biopre-paratelor in vederea protejarii la vita de vie;
 2. Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului;
 3. Schimburi de buna practica;
 4. Sisteme de combatere a declinului produs de cancerul bacterian la vita de vie;
 5. Realizarea de experimentari privind stabilirea variantelor optime de combatere
 6. a declinului produs de cancerul bacterian la vita de vie;
 7. Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice pro-iectului
 8. (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale);
 9. Solutii tehnice de stopare a declinului biologic produs de cancerul bacterian la vita de vie;
 10. Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau
 11. internationala a rezultatelor;
 12. Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului
 13. (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale / internationale.;

Bugetul proiectului

– bugetul de stat: 1 591 723 lei;
– cofinantare: 51 750 lei;

Diferite evenimente derulate in cadrul proiectului

Datele de contact ale directorului de proiect

Dr. ing. MIHU Ghică
Tel. +40.237.676623
E-mail: mihu_ghica@yahoo.co.uk