Solicitare informații de interes public

Detalii responsabil 544

BUDEANU DANIELA

Solicitare informații publice

Legislație

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamațiile administrative (refuz netrimitere în termen legal)

.

Lista documentelor de interes public

 • Anunțurile privind organizarea și desfășurarea concursurilor de angajare;
 • Bugetul și bilanțul contabil;
 • Coordonatele de contact;
 • Declarații de avere și interese;
 • Direcțiile de cercetare;
 • Hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea S.C.D.V.V. Odobești;
 • Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției;
 • Numele și prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor publice;
 • Strategia anticorupție a S.C.D.V.V. Odobești;
 • Publicații, rezultate;
 • Raportări ale activităților;
 • Regulamentul de Ordine Internă al S.C.D.V.V. Odobești;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C.D.V.V. Odobești;
 • Structura organizatorică a S.C.D.V.V. Odobești;
 • Transparența veniturilor salariale.

Lista informațiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidentialității

 • Rapoartele de control administrativ si audit;
 • Ordinele sau circularele cu caracter intern emise de conducerea instituției, care nu vizează aspecte financiare;
 • Numerele de telefon ale angajaților din cadrul stațiunii, precum și informații privind activitățile extraprofesionale ale acestora;
 • Notele de serviciu cu caracter intern;
 • Sesizările si documentele comisiei de disciplina;
 • Sesizările, reciamațiile, petițiile;
 • Corespondența scrisă cu instituțiile sau autoritățile publice;
 • Corespondenta cu organizațiile patronale si sindicale, asociațiile profesionale;
 • Registrul de intrare-iesire a corespondentei, a actelor emise de către conducătorul instituției;
 • Registrul privind înregistrarea cererilor și răspunsurilorpriind accesul la informații de interes public;
 • Registrul de evidență al deciziilor;
 • Registrul de arhivă;
 • Registrul de inventariere a bunurilor;
 • Corespondența cu instituțiile publice;
 • Statele de funcții si statele de plata;
 • Informații cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • Registrul de înregistrare a avizelor si autorizațiilor emise in aplicarea legii;
 • Listele de inventariere a bunurilor;
 • Documente ce pot fi considerate secrete de serviciu;
 • Documentele de circuit intern si anume: referatele care stau la baza – aprobarii/avizarii structurii organizatorice si modificării acesteia, aprobării deciziilor;
 • Dosarele privind litigiile în care inștituția este implicată;
 • Procese-verbale de constatare;
 • Rapoarte întocmite ca urmare a acțiunilor de control;
 • Documente a căror comunicare publică poate afecta dreptul la viața intimă, familială și privată;
 • Dosarele de cercetare disciplinară;
 • Contractele de management și indicatorii de performanță;
 • Notele de fundaentare B.V.C.